Deutsch Česky
Cihelna Šitbořice

Cihly a cihlářství

Cihly jsou používány již od mladší doby kamenné. Nejstarší nálezy pochází z doby přibližně 7 500 př.n.l. a byly objeveny při archeologických vykopávkách starověkého Jericha. Jednalo se však ještě o nepálené cihly (vepřovice). Pálené cihly se objevily kolem roku 3000 př.n.l. v Mezopotámii. Protože však proces vypalování výrobu cihel výrazně prodražil, využívaly se pálené cihly jen ke zvláštním účelům např. jako střešní tašky nebo pro vnější zdi paláců. Teprve až vynález kruhové pece ve druhé polovině 19. století umožnil masovou výrobu pálených cihel.

Cihelna Šitbořice - cihly v peci po vypálení Cihelna Šitbořice - expedice hotových cihel

Výroba cihel v Šitbořicích vychází z tradičních postupů, které byly do cihlářských technologií zaváděny v průběhu dvacátého století. Původní pěchování hlíny do forem tak bylo nahrazeno automatizovaným procesem s vytlačovacími stroji a s mísením hlíny ve velkých objemech. Středem cihelny je však pořád kruhová pec. Ačkoliv je tento pozoruhodný vynález v současné době již technicky překonaný tunelovými nebo automaticky řízenými vozokomorovými pecemi, stále se jedná o spolehlivou technologii produkující velmi kvalitní výrobky. Výpal v klasické kruhové peci však není řízen počítači ani jinou elektronikou. Vyžaduje přítomnost obsluhy, která má dlouholeté zkušenosti a náležitou dovednost při sledování a řízení celého procesu. Šitbořická cihelna, jako jedna z posledních, disponuje přesně těmito odborníky s požadovanou kvalifikací. Právě oni a místní hlína jsou zárukou kvality jak pálených cihel tak i ostatních cihlářských výrobků vyrobených v Šitbořicích.

Technologický postup

Cihelna Šitbořice - těžba cihlářské hlíny Cihelna Šitbořice - převoz cihel k vypálení Cihly před vypálením

Hlína pro výrobu cihel se těží ve svahu u jihovýchodního okraje Šitbořic. Do této hlíny není nutné již kromě vody při mísení nic jiného přidávat. Unikátní hlína se buldozerem přihrnuje ke korečkovému těžebnímu stroji (bagru) a ten ji dopraví po běžících pásech do výrobní budovy k prvnímu zvlhčovacímu mísiči. Hlavní dovlhčení a změkčení pak probíhá ve velkém kolovém mísiči, kde se hlína pasíruje přes síta. Následně se pásem dopraví do válcovacího stroje, který třením zajišťuje dokonalou homogenitu hlíny a zbavuje ji hrudek. Protřená hlína se poté podává dopravníkem do vy­tlačovacího stroje, který plastický materiál formuje do nekonečného pásu. Z tohoto pásu hmoty jsou ocelovou strunou, jejíž chod je synchronizován s vytlačovacím strojem, odsekávány jednotlivé kusy - cihly v surovém stavu. Tyto polotovary jsou odebírány pořadačem a skládány na police. Následně jsou odváženy k volnoprostorovému sušení a v případě nevhodných klimatických podmínek do vytápěných sušáren. Po vysušení jsou zaváženy do kruhové pece a vypáleny. Po vychladnutí se vypálené cihly třídí a ukládají na palety, kde jsou tzv. zapáskovány, a tím jsou připravené na transport k zákazníkovi.

Speciální výroba na zakázku

Cihelné dlaždice

Kromě standardní výroby klasických pálených cihel vyrábíme též různé produkty na zakázku.

Cihelné dlaždice Cihelné dlaždice Cihelné dlaždice Cihelné dlaždice Forma na cihelné dlaždice Forma na cihelné dlaždice Cihelné dlaždice

Ve srovnání s poloautomatickou sériovou výrobou standardních cihel se jedná o maloobjemovou výrobu se značným podílem ruční práce. Navíc bude nutné nejdříve zhotovit jednoúčelovou formu pro tvarování těchto speciálních výrobků. Proto také bude třeba počítat s podstatně vyššími náklady.

Fotogalerie

Akční nabídka

Výprodej červených cihel
na vnitřní zdění

Akční cena
15,00 Kč/ks + DPH

Nabídka platí do vyprodání
stávajících zásob

Historie

Kontakt

mobil:  +420 725 332 942
e-mail:  cihelna.sitborice@seznam.cz
cihelna Šitbořice © 2011-2023    ·    obchodní podmínky    ·    ochrana osobních údajů    ·    prohlášení o shodě