Deutsch Česky
Cihelna Šitbořice

Historie cihelny v Šitbořicích

Datovat úplně přesně založení Šitbořické cihelny pravděpodobně není možné, protože dobrou zpracovatel­nost místní hlíny objevili obyvatelé již velmi dávno. Hlína, která je těžena v Šitbořicích, nepotřebuje žádné příměsi dalších surovin a produkuje z dnešního hlediska velmi tvrdé, ideálně nasákavé a tím také dlouhodobě odolné, neerodující cihly.

Kruhová pec Komín kruhové pece

Před první světovou válkou se ze šitbořické hlíny vyráběly cihly podle, v tehdejší době, tradičních postupů, tj. tvarováním v různých dřevěných formách ve směsi s přírodním materiálem, zejména se slámou, a většinou bez výpalu. Později se začaly cihly také vypalovat s pomocí nejrůznějších, z dnešního hlediska improvizovaných, vypalovacích systémů. Moderní technologické vybavení cihelny, umístěné ve svahu jihovýchodního okraje Šitbořic, se začalo stavět po vzniku samostatné Československé republiky. Nejprve byla postavena kruhová pec i s příslušným zpracovatelským a těžebním zařízením. Ještě před druhou světovou válkou byla dobudována cihelna s kompletním strojním a technologickým vybavením pro výrobu klasických pálených cihel.

Historická mapa

V době druhé světové války byla výroba cihel zastavena a technologie zakonzervována. Provoz mohl být znovu zahájen až po skončení války. Po roce 1948 byla cihelna znárodněna a výroba jela se stávajícím vybavení až do devadesátého roku. V rámci restitucí byla cihelna vrácena původním majitelům s technickým vybavením, které pochází z padesátých let, a se stále funkční kruhovou pecí.

Z dnešního moderního hlediska je výroba poměrně náročná na manuální práci a vyžaduje velmi specifické profese, o kterých lze bez nadsázky prohlásit, že vymírají. To však nic nemění na skutečnosti, že pálené cihly z Šitbořické cihelny jsou unikátní a nic podobného v běžných stavebninách neseženete.

Není náhoda, že ve vinařském kraji to byly odedávna vysoce ceněné kvalitní cihly, z nichž byla postavena podstatná část místních budov. A samozřejmě nejen budov. I dnes totiž patří k hlavním odběratelům stavitelé vinných sklípků, kde tyto cihly fungují jako součást vinařské technologie už více než století.

Doporučené odkazy:

Fotogalerie

Kontakt

mobil:  +420 725 332 942
e-mail:  cihelna.sitborice@seznam.cz
cihelna Šitbořice © 2011-2023    ·    obchodní podmínky    ·    ochrana osobních údajů    ·    prohlášení o shodě