Deutsch Česky
Cihelna Šitbořice

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č.2/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č.178/1997 Sb.


Výrobce: 

Cihelna Šitbořice, 691 76 Šitbořice
IČ: 176 18 568   DIČ: CZ 176 18 568
Majitel: Antonín Pavelka

prohlašuje a potvrzuje na svou odpovědnost že výrobek:

cihla plná
(CP 290 × 140 × 65 mm)

je určena pro široké použití ve stavebnictví pro vnější i vnitřní zdivo a splňuje základní technické požadavky na stavební výrobu podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a 81/1999 Sb., konkretizované:

  • ČSN 722610 Cihly plné z r. 1989 a podnikovou normu PNO 722610/16 z roku 1998,
  • vyhláškou státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.184/1997 Sb. ze dne 24.7.1997, v souladu se zákonem č.18/1997 Sb. (atomový zákon),

a je pro výše uvedené použití bezpečná.


Výrobce prohlašuje, že má zavedený takový systém řízení jakosti, který zabezpečí shodu všech cihel uváděných na trh s uvedenou technickou dokumentací.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 Nařízení vlády č.178/1997 Sb. s použitím následujících podkladů:

  • Zpráva o zkoušce cihel č.060525/80 Ci 100 vypracovaná Technickým a zkušebním ústavem Praha, pracoviště Brno Komárov – bez omezení platnosti.
  • Zpráva 009/BR/92/06 o výsledcích kontrolních zkoušek pálených cihel vypracovaná podnikovou laboratoří Vojenských staveb Brno.
  • Dále je jakost průběžně interně kontrolována v souladu s ČSN 722 610.
V Šitbořicích 12.10.2022 Antonín Pavelka
majitel firmy
691 76 Šitbořice

Fotogalerie

Kontakt

mobil:  +420 725 332 942
e-mail:  cihelna.sitborice@seznam.cz
cihelna Šitbořice © 2011-2023    ·    obchodní podmínky    ·    ochrana osobních údajů    ·    prohlášení o shodě